Fiske kan bare drives med gyldig fiskekort.

Fiskekortet gjelder for både Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning.

Fiskeren skal ha fiskekortet med seg under fisket, eller når han / hun oppholder seg på eller ferdes til og fra fiskeplassen med fiskeredskap. Fiskeren plikter å vise fram fiskekortet når dette blir krevd av fiskeoppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret.

Tilbud til barn og unge

Barn og ungdom under 16 år har rett til gratis fiske med stang og oter. Ungdom under 20 århar tilbud om gratis fiske med stang. Gratis fiskekort fås der kort selges.

Fiskekorttyper og -priser

Korttype:

Enkeltkort
1 døgn, stang  65,- 
2 døgn stang 90,-
3 døgn, stang 130,- 
Uke, stang  195,- 
Sesong , stang 250,-
1 døgn, stang, oter, garn 100,-
2 døgn, stang, oter, garn  160,-
3 døgn, stang, oter, garn 190,- 
Uke, stang, oter, garn 230,-
Sesong, stang, oter, garn 350,-

 Vi har ikke lenger familiekort

Det er også mulig å kjøpe fiskekortet ”Snøhettakortet”, som gir mulighet til å fiske med stang i hele Snøhetta villreinområde. For dette kortet er det egne priser.

Kjøp av fiskekort
Fiskekort kan kjøpes på:
Dagligvareforretningene i Lesja
Bjorli – Lesja Reiseliv AS
Hydro Texaco Bjorli
Hydro Texaco Lora
Brenden seter i Lordalen
Sjong Seter på Dalsida
Dombås Turistinformasjon
Torill Rykhus, Dovre
 
inatur.no  kan du kjøpe fiskekort fra Lesja fjellstyre ved bruk av bankkort. Fiskekortet og kvittering skrives ut på egen skriver. Trykk HER

Tilbake


n_villrein1

inatur1

Åpningstider:

Åpningstid kontoret:

Onsdag til fredag fra
9.00-15.00

Tlf: 91005169
E-post: lesja@fjellstyrene.no

Lesja fjellstyre

Postboks 85

2665 Lesja                                                                                                                                                                                                                                         

Besøksadresse:
Lesja veksthus
Jakup B. Klukstads veg 28 

2665 Lesja