I perioden mellom 25/9-9/10 er jakt uten hund begrenset til 4, 5 dagers perioder. Dalsida er delt i 2 felt, vest og øst etter Jore fram til Nysetra og vassdragene over til Aursjøen. Samme som for villrein. Lordalen i Nord og Sør etter Lora elv.

Fra 2018 er målet vårt at all kommunikasjon vil gå mellom jaktleder og oss. Det betyr at tilbud, faktura og jaktkort vil bli sendt til jaktleder pr e-post.

Trekning foretas i første halvdel av april. De som får tilbud får beskjed om dette. 

Navn (jaktleder *
Navn (jaktleder
Prioritering av jaktfelt og periode
Jaktlagsmedlemmer
Jaktlagsmedlem 1
Jaktlagsmedlem 1
Jaktlagsmedlem 2
Jaktlagsmedlem 2
Jaktlagsmedlem 3
Jaktlagsmedlem 3
Jaktlagsmedlem 4
Jaktlagsmedlem 4
Jaktlagsmedlem 5
Jaktlagsmedlem 5
Der deler av et jaktlag søker om jakt uten hund
Jaktlagsmedlemer som har søkt med hund (jaktleder)
Jaktlagsmedlemer som har søkt med hund (jaktleder)