I perioden mellom 25/9-9/10 er jakt med hund begrenset til 3, 5 dagers perioder. Dalsida er delt i 4 felt, 2 på vest og to på øst. Lordalen er delt i Nord og Sør etter Lora elv.

Fra 2018 er målet vårt at all kommunikasjon vil gå mellom jaktleder og oss. Det betyr at tilbud, faktura og jaktkort vil bli sendt til jaktleder pr e-post.

Trekning foretas i første halvdel av april. De som får tilbud får beskjed om dette. 

Navn (jaktleder *
Navn (jaktleder
Prioritering av jaktfelt og periode
Jaktlagsmedlemmer
Jaktlagsmedlem 1
Jaktlagsmedlem 1
Jaktlagsmedlem 2
Jaktlagsmedlem 2
Jaktlagsmedlem 3
Jaktlagsmedlem 3
Jaktlagsmedlem 4
Jaktlagsmedlem 4
Jaktlagsmedlem 5
Jaktlagsmedlem 5
Der deler av et jaktlag søker om jakt uten hund
Jaktlagsmedlem som har søkt uten hund (jaktleder)
Jaktlagsmedlem som har søkt uten hund (jaktleder)