Søknad innenbygds - villreinjakt

Innenbygdsboende søker om villreinjakt direkte til fjellstyret. Så langt det er mulig forsøker vi å sørge for at alle får jakt i det området som er førsteprioritet. På vest er antall kort lite i forhold til antall søkere så for at alle skal få et tilbud vil det bli tildelt kalv. På grunn av stort antall søkere så kan det skje at vi ikke har et tilbud til alle. Da vil det bli gitt et tilbud på 2. valget. På frikortene har vi rullering, dvs de som det er lengst siden har hatt et frikort får det. Det går ca 3-4 sesonger mellom hver gang en får frikort.

Prioritering av type dyr
Det er mulig å danne jaktlag på inntil 3 personer. Alle medlemmene på laget må ha fått tildelt jakt, unntatt jegere under 18 år. Laget kan bestå av både innenbygdsboende og utenbygdsboende.