Elise Lyftingsmo ansatt som ny fjellstyresekretær/fjelloppsyn

Elise Lyftingsmo er ansatt som ny fjellstyresekretær/fjelloppsyn

Elise har tidligere jobbet som miljørådgiver i Lesja kommune og arbeider i dag som viltrådgiver i Sarpsborg kommune. Hun vil tiltre stillingen sist i mai. Fjellstyret er godt fornøyd med at vi har fått på plass en etterfølger for Kari Lothe som går ut i pensjon 1. juni.

Elise.jpg
Tommy Sønsterud