Kart

Hvordan reise hit?

Du kan reise til Lesja med bil, tog eller buss.

Fra Oslo eller fra Trondheim kan du kjøre E6 eller ta toget på Dovrebanen til Dombås, og E136 eller Raumabanen videre til Lesja. Avstanden fra Oslo til Lesja sentrum er ca. 34 mil og fra Trondheim ca. 22 mil. Fra Otta er det 6 mil, og fra Oppdal 10 mil. Fra Dombås til Lesja sentrum er det 1,5 mil.

Fra Åndalsnes kan du kjøre E136 eller ta toget på Raumabanen til Lesja. Avstanden fra Åndalsnes til Lesja sentrum er 9 mil.

Bilveiene inn i statsallmenningene er bomveier med betaling av bombillett. Bomveiene blir vanligvis ikke brøytet om vinteren.    

I påska blir veien innover Dalsida statsallmenning brøytet til Kvitkrysset ved sørenden av Gautsjøen, og veien innover
Lordalen statsallmenning kan bli brøytet til Storsetre.

Andre innfallsporter er Hjerkinn, Grøvudalen i Sunndal og Aursjødammen i Nesset.

Kart

Under er et temakart for Statsallmenningene i Lesja. Ved å trykke på pila øverst til venstre får du fram de forskjellige kartlagene. Kartet er zoombart. Ved å klikke på ikonene får du opp informasjon om punktene.