Småviltjakt i lesja

Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan kjøpe jaktkort på småvilt i statsallmenningene i Lesja. Den som skal jakte på småvilt må ha betalt jegeravgift for det året det jaktes.

Jakthunder skal ha gyldig bevis for bestått saueprøve. Alle som deltar i jakt med hund skal ha løst jaktkort for slik jakt. Jaktkort for hund gjelder bare for bruk av en hund. Unghund som ikke jakter selvstendig, kan slippes sammen med eldre hund. Inntil to jegere kan jakte sammen på rekke. Dette gjelder også for jakt med hund.

Utenbygdsboende jegere:

  • Jakt i perioden 20. september - 9.oktober: I denne perioden selges det kun kort i 5 dagers perioder. Det skilles ikke på li- og fjellrype. Kvote fastsetter på bakgrunn av takseringsresultatene i september. Normalt ligger kvoten på 1-2 ryper pr dag.

  • Jakt i perioden 10.-31.oktober: Dersom det åpnes for kortsalg i denne perioden vil disse legges ut på inatur.no i september, etter at takseringsresultatene foreligger.

Jegere som bruker patroner med plasthylser, skal ta plasthylsene med seg når de er brukt. Vis hensyn til villrein. Jegere som jakter med hund, må ta hunden inn og trekke seg unna området der villreinen er. Vis hensyn til andre jegere og annen jaktutøvelse.

Søknad, kvoter og priser

Søknad om småviltjakt

Småviltjakta er regulert i tiden 20.09 – 09.10. Utenbygdsboende jegere som ønsker å jakte i den regulerte perioden, må søke via inatur.no.

Det er mulig å søke fra 1. mars. Trekning vil bli foretatt i slutten av april.

 

Trekningresultatet for 2018 finner du her: Trekningsliste 2018



Jaktfeltinndeling_småvilt_Lesja.png

Priser 2019

Begrenset periode før 10.10:  Søknadsbasert, Søknadsfrist 16. april

1.png

Fra 10.10: For alt jaktbart småvilt utenom lirype, fjellrype og skogsfugl er det fritt kortsalg mellom 10.10 og 23.12. Jakttid for orrfugl fra 1.11 – 23.12. Jaktkort fås kjøpt via inatur.no

2.png
 

Innenbygdsboende:

3.png
 

Kvoter 2019

Med hjemmel i fjellovens § 23. fastsettes følgende kvoter og jakttid for li- og fjellrype:

Begrenset periode: 20.9-09.10 Periode kvote på 5 ryper/jeger. Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Innenbygdsboende: Jakttid 20/9-9.10. Kvote 10 ryper for sesongen og max 2 pr dag. Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Snarefangst innenbygdsboende: 1.1 – 28.2 Periodekvote 5 ryper/jeger, Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Det åpnes ikke for jakt på lirype fra 10. oktober.

Hare: 1/dag

Orrefugl: 1/ dag ( jakttid1.11-23.12)



Kjøp jaktkort

I perioden mellom 10. oktober og  23. desember er det fritt salg av småviltkort.

Vær oppmerksom på at rype er fredet fra 1.November.

Småviltkort kan og kjøpes lokalt på Sentrum kjøp (joker Lesja), coop Lora, Bunnpris Lesjaskog og YX Bjorli. 

Fangstrapport

Alle som har løst småviltkort skal rapportere resultatet, uavhengig av om det er felt vilt eller ikke. 

Rapport leveres via denne lenken: 

Trening av hund

Lesja fjellstyre har et treningsområde for fuglehunder på Kvitmyrin i Dalsida statsallmenning. Treningsområdet ligger nord for veien mellom Kvitkrysset og Kvita seter, d.v.s. mellom denne veien og Gautsjøen. Området er åpent for trening fra 21. august til 14. september. Trening av fuglehunder skal avtales med fjellstyrekontoret på forhånd.

I perioden fra 1. august til 31. august administrerer Lesja Dovre fuglehundskole trening på området nord for Vangsåe på Dalsida. Ta kontakt med de for deltagelse.

I perioden mellom 10. oktober til og med 23. desember er det mulig og kjøpe treningskort for hele Lordalen og Dalsida via inatur.no.

Vi har ikke treningsfelt for harehunder.

Rovviltkort 

For å legge bedre til rette for jakt på smårovvilt og kråkefugl er det etablert et felles rovviltkort for innenbygdsboende jegere. Dette kortet gjelder på Lesja grunneierlag, Lesjaskog viltlag, lesja heimrast, Lordalen statsallmenning og Dalsida statsallmenning. Kortet gjelder for rødrev, grevling, mår, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike innenfor de enkelte arters jakttid. Med tanke på reduserte småviltbestander, er det håp om at et økt uttak av predatorer vil være med på å øke disse.

Kortet fås ved henvendelse til fjellstyrekontoret gratis.

For utenbygdsboende har fjellstyret et eget rovviltkort som gjelder for både Lordalen og Dalsida statsallmenning. Kortet gjelder for rødrev, grevling, mår, mink, røyskatt, mårhund, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike innenfor den enkelte arts jakttid.

For innenbygsboende i Lesja er det skuddpremie på kr 500,- for rødrev og mår, 200 for mink og røyskatt, samt kr 50,- for kråke og ravn.