Fangstrapport småvilt - Lesja fjellstyre

Alle som har løst småviltkort skal rapportere resultatet, uavhengig av om det er felt vilt eller ikke.

Det skal leveres 1 rapport pr jeger og løst kort. Har du løst 2 dagskort, skal du levere 2 rapporter. 

Litt mer om hvem du er:
Gjelder utenbygdsboende som har betalt depositum
Din fangstrapport:
Skriv art og antal
Ditt inntrykk av bestanden
Lirype
Fjellrype
Hare