Fiskemuligheter

Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning har ca. 230 fiskevatn og rundt 180 km elver og bekker med fisk. Her er det gode muligheter for fritidsfiske. I alle vatn, elver og bekker med fisk, er det ørrett, i tillegg er det røye på vatna nede i dalen på Dalsida, samt harr i Aursjøbassenget, Vangsvatnet og Vangstjønn. Jora er ei spesielt god fiskeelv med årlige fangster av ørret over kiloen. Mange av fjellstyrets utleiehytter og –buer ligger nær gode fiskemuligheter. Det er ikke tillatt å ha med eller bruke levende fisk som agn.

Vi har alt fra bra elvestrekkninger for fluefiske til høgfjellsfiske. For småbarnsfamilier har vi fiskevann som ligger nærme vei.

Fiske kan bare drives med gyldig fiskekort. Fiskekortet gjelder for både Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning. Fiskeren skal ha fiskekortet med seg under fisket, eller når han / hun oppholder seg på eller ferdes til og fra fiskeplassen med fiskeredskap. Fiskeren plikter å vise fram fiskekortet når dette blir krevd av fiskeoppsynet, politiet eller noen fra fjellstyret.

Tilbud til barn og unge

Barn og ungdom under 16 år har rett til gratis fiske med stang og oter. Ungdom under 20 år har tilbud om gratis fiske med stang. Gratis fiskekort fås der kort selges.

Garnfiske

Det er gode muligheter for garnfiske i Lesjafjella.

Utenbygdsboende kan fiske med garn på lik linje med innenbygdsboende i alle vann med garnfiske unntatt: Aursjøen, Grynningen og Gautsjøen, Lesjøen, Langvatnet, Langvasstjønnene, Fillingtjønn, Flisarvatnet, Sjongsvatnet, Heimtjønnene, Veslguttjønn og Fauttjønn.

Utenbygdsboende kan fiske med inntil 3 garn pr. kort i Gautsjøen, Grynningen og Aursjøen. Fisketid som for innenbygdsboende.

Isfiske

Isfiske er tillatt på alle vann, med unntak av Aursjøbassenget, Fillingtjønn, Stor Strålsjøen, Heimtjønnene, Veslguttjønn og Fauttjønn.

 Med isfiske menes fiske med håndsnøre, med pilk eller agn. Det er tillatt å sette ut kroker for fangst over natta. Isfiskeredskap som er satt ut, skal ettersees minst 2 ganger om dagen.

Det er røye i Flisarvatnet, Sjongsvatnet og Trælen på Dalsida. 

Fangstoppgaver

Fjellstyret ønsker tilbakemelding om fiske med garn, og betaler 100,- kr. for hver fangstoppgave som leveres inn.

Skjema for fangstoppgave finner du her: FANGSTOPPGAVE GARNFISKE

Returner gjerne skjemaet pr epost.


Fiskeregler

Fiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året. med unntak av bekker og elver i perioden fra 15. september til isen går på våren. Oter og reiv/line er tillatt fra 1.6 til og med 15.9.

Isfiske er tillatt på alle vann, med unntak av Aursjøbassenget, Fillingtjønn, Stor Strålsjøen, Heimtjønnene, Veslguttjønn og Fauttjønn.

Garnfiske fra 10.6. kl.17.00, til 15.9. kl. 11.00 i Gautsjøen, Grynningen, Aursjøen, Trælen, Langtjønn, Trughamartjønn, Søre Miutjønn, Vangsvatnet, Vangstjønn (Horrtjønn), Veslstrålsjøen og Øvre Ylsbottvatn, Nedre Ylsbottvatnet og Hundsjøen.

Når vannstanden i Gautsjøen, Grynningen og Aursjøen, er lav kan fisket stoppes midlertidig ved kunngjøring.

Garnfiske i øvrige vann fra 20.7. kl 17.00, til og med 15.9. kl.11.00.

Se fiskereglene for maskevidder, antall garn etc på vatn med garnfiske.

Fiskereglene finner du her: FISKEREGLER

fiskeguide

Med et stort antall fiskemuligheter kan det være vanskelig å bestemme seg for hvor en skal.Under har vi lagt inn en del informasjon om fiske på forskjellige steder, samt båter, hytter og camping. Ved å klikke på ikonet vil du få opp en kort informasjon om punktet. zoom inn og ut ved å scrolle (pc). Du kan slå av og på kartlag ved og trykke på pila øverst til venstre. Det er delt opp i Fiske ved vei, For alle, intill ca 2 timer fra vei og høyfellsfiske.

fiskekort


STANG

 • 1 døgn, stang 70,- 
 • 2 døgn stang 100,-
 • 3 døgn, stang 150,- 
 • Uke, stang 220,- 
 • Sesong , stang 300,-

STANG, OTER OG GARN

 • 1 døgn, stang, oter, garn 115,-
 • 2 døgn, stang, oter, garn 180,-
 • 3 døgn, stang, oter, garn 215,- 
 • Uke, stang, oter, garn 250,-
 • Sesong, stang, oter, garn 400,-

  FISKEKORT KAN KJØPES PÅ:

  Dagligvareforretningene i Lesja - Hydro Texaco Bjorli - Sjong Seter på Dalsida eller på iNatur - se under.

  Det er også mulig å kjøpe ”Snøhettakortet”, som gir mulighet til å fiske med stang i hele Snøhetta villreinområde. Kjøpes på inatur.no