Fastsetting av kvote for rype 2017

DSC_0237.jpg

Forhåndsvarsel om fastetting av kvote for rype i jaktåret 2017/2018.

Merknader må være inne til oss innen 6.9 kl 15.00

FORSLAG TIL VEDTAK

Med hjemmel i fjellovens § 23. fastsettes følgende kvoter for li- og fjellrype.

Rype:  20.9-09.10 Periode kvote på 5 ryper/jeger

Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Rype er fredet fra 10. oktober.

Snarefangst: 1.1 – 28.2 Periodekvote 5 ryper/jeger.

SAKSOPPLYSNINGER

Vedtak i sak 6/2017:

Med hjemmel i fjellovas § 23. videreføres opplegget fra småviltjakta 2012-2016.

 Periodekvote settes etter at taksering er gjennomført.

Gasta Design