Forhåndsvarsel, Fastsetting av kvote og jakttid på rype

Takseringa av lirype er unnagjort med godt resultat. 2018 er det beste året siden takseringene begynte, med et samlet estimat på 25,7 ryper pr km2 og en kyllingproduksjon på 5,6.

Antall kyllinger2 voksne 2008-2018.png
Antall kyllinger 2 voksne 2008-2018.png

 

Det forhåndsvarsles med dette om følgende forslag til reguleringer av rypejakta 2018 med frist til 10. september for uttale. Merknader sendes til mailto:lesja@fjellstyrene.no

Forslag til vedtak:

Med hjemmel i fjellovens § 23. fastsettes følgende kvoter og jakttid for li- og fjellrype.

Begrenset periode: 20.9-09.10 Periode kvote på 10 ryper/jeger
Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Det åpnes for jakt på rype fra 10.10 til og med 31.10 med vanlig kortsalg med og uten hund.
Kvote: 2 ryper/dag, Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Innenbygdsboende: Jakttid 20/9-31.10. Kvote 2/dag, Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Snarefangst: 1.1 – 28.2 Periodekvote 10 ryper/jeger, Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Hele saken kan du lese her: Sak 37/2018 

Tommy Sønsterud