Husk å lever jaktrapporter

Viktig at alle leverer rapport etter endt jakt, både på småvilt og villrein.

Reinsjakta er over for i år. For og kunne rapportere inn felte dyr må vi få inn igjen kontrollkortene. Fristen for innsending var 5 dager etter endt jakt. Det er fortsatt mange kort som vi ikke har mottatt enda. Det skal og rapporteres på settogskutt.no om en har felt dyr eller ikke.

Småviltjegerne må levere inn fangstrapport via hjemmesiden vår på https://www.lesja-fjellstyre.no/smaviltjakt/#fangstrapport.


Snøen kom tidlig i år, sammen med mye vind har det gjort rypejakta noe utfordrende.

P1020191.JPG


Tommy Sønsterud