Back to All Events

Fjellstyremøte 12. februar

Saksliste

SAK 1/2019: LÅN TIL FOSA – SLETTING AV GJELD

SAK 2/2019: STØTTE TIL FISKEBOK – PER JORDHØY

SAK 3/2019: SMÅVILTJAKTA 2019

SAK 4/2019: ADMINISTRASJON AV VILLREINJAKT OG SMÅVILTJAKT FOR UTENBYGDSBOENDE - INATUR

SAK 5/2019: UTTALE - SØKNAD OM RIVING GAMMEL DO OG OPPFØRING PÅ NY TOMT VED VANGSVATNET – 156/1/ 321

SAK 6/2019: UTTALE - SØKNAD OM UTBEDRING AV STEINKOIE I LØYFTANE

SAK 7/2019: SØKNAD OM PERMISJON – DAGLIG LEDER

SAK 8/2019: NY FJELLOV

SAK 9/2019: REFERATSAKER

MØTEBOK

Earlier Event: December 11
Fjellstyremøte 11. desember