Back to All Events

Fjellstyremøte 13. mars

SAK     9/2018:           LEDIGE JAKTFELT PÅ ELG OG HJORT OG JAKTTID

SAK   10/2018:           SMÅVILTJAKT 2018

SAK   11/2018:           AVSUTTE INNSAMLING AV RYPEVINGER

SAK   12/2018:           OPPSTART AV ET FELLES FISKEPROSJEKT FOR LESJA

SAK   13/2018:           BUDSJETT

SAK   14/2018:           ÅRSPLAN

SAK   15/2018:           VALG AV REPRESENTANTER TIL UTVALG, STYRER OG RÅD

SAK   16/2018:           REFERATSAKER

Møtebok

 

Earlier Event: January 29
Fjellstyremøte 13. februar
Later Event: April 25
FJELLSTYREMØTE 25 APRIL