Fiskesesongen er i gang

Fiskesesongen er så smått i gang med en rekordtidlig vår. Lauvet  har begynt å sprette innover Dalsida og isen har gått på vatna nede i dalen.

Fiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året. med unntak av bekker og elver i perioden fra 15. september til isen går på våren. Oter og reiv/line er tillatt fra 1.6 til og med 15.9.

Isfiske er tillatt på alle vann, med unntak av Aursjøbassenget, Fillingtjønn, Stor Strålsjøen, Heimtjønnene, Veslguttjønn og Fauttjønn.

Garnfiske fra 10.6. kl.17.00, til 15.9. kl. 11.00 i Gautsjøen, Grynningen, Aursjøen, Trælen, Langtjønn, Trughamartjønn, Søre Miutjønn, Vangsvatnet, Vangstjønn (Horrtjønn), Veslstrålsjøen og Øvre Ylsbottvatn, Nedre Ylsbottvatnet og Hundsjøen.

Når vannstanden i Gautsjøen, Grynningen og Aursjøen, er lav kan fisket stoppes midlertidig ved kunngjøring.

Garnfiske i øvrige vann fra 20.7. kl 17.00, til og med 15.9. kl.11.00

Les mer om fiske her

MAYHELENBRÆKKEN3.jpg
Tommy Sønsterud