Kari Lothe tildelt Norges vel's medalje

I går takket fjellstyret av Kari Lothe etter 33 år som Fjellstyresekretær. Fjellstyret's leder overrakte Norges vel’s medalje for lang og tro tjeneste. Kari har sin siste arbeidsdag torsdag 31/5. Nyt pensjonist tilværelsen.

Tommy Sønsterud