Sommertid

Sommer er ferietid og feltsesong. Kontoret vil derfor ikke være betjent alle dager med oppsatt kontortid. E-post vil bli sjekket jevnlig.

Ved å ringe 910 05 169 på dagtid skal du bli vidrekoblet til den som er på jobb.

Alternativt kan en ringe direkte til Tommy på 958 44 283, Elise på 902 34 680 eller Jon 915 16 679 hvis det er noe som haster, eks meldinger om moskus eller annet.

Henvendelser om reinskort og småviltjakt gjøres pr e-post til lesja@fjellstyrene.no 

Alle reinskort er fordelt. Vi venter på prøvesett for CWD prøver får vi får gjort ferdig kortene. Annonserer på hjemmesida når de er klare for henting.

God sommer

 

IMG_3072.JPG
Tommy Sønsterud