Jaktkort på villrein er klare for henting

upload.jpg

De som har fått innvilget jakt på villrein i statsallmenningene i Lesja kan hente kort og CWD-prøvesett på fjellstyrekontoret.

Dette forutsetter at jaktkortet er betalt og at jegerkontrakt er underskrevet og returnert til Lesja fjellstyre. Dokumentasjon på betalt jegeravgift og bestått skyteprøve må legges fram ved henting, dersom dette ikke allerede er sendt inn.

Utenbygdsboende jegere vil få kortene tilsendt per post når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Elise Lyftingsmo