Kvote og jakttid for rype i 2018/2019

Vedtak sak 37/2018 FASTSETTING AV KVOTE FOR RYPE

Med hjemmel i fjellovens § 23. fastsettes følgende kvoter og jakttid for li- og fjellrype.

Tommy Sønsterud