Utvida jakttid og fellesjakt på Snøhetta villreinområde

Villreinutvalget har vedtatt å utvide villreinjakta i Snøhetta med en uke, til og med 23.9.

  • Det blir fellesjakt fra 17.9-23.9.

  • Vest er det full fellesjakt mellom alle rettighetshavere.

  • Øst er det ei avgrensning for jegere med kort fra Sunndal, Oppdal og Nesset. Se bilde, område skravert i rødt er ikke jaktbart for disse. Grensa følger grense mellom Dalsida Statsallmenning og Tunga fra Svartdalsfjellet over sørlige deler av Tungmyrin til Langranden, følger så elva Grøna (på Lesja) Nordøstover til man treffer ringvegen, følger så ringvegen østover til Snøheimveien og sørover til Hjerkinn, følger så E6 til Dombås og veien til Elva Jori og til Svartdalsfjellet igjen.

  • For Lesjas jegere betyr dette at en kan jakte over hele østområdet, inkludert Dovre..

Det er ikke overgang mellom Snøhetta Øst og Vest

Forsvaret endrer noe på områder med restriksjoner i uke 38, se https://www.forsvarsbygg.no/no/miljo/rive-og-ryddeprosjekt/hjerkinn/skyttelbuss-pa-snoheimvegen-og-info-om-ferdselsrestriksjoner-pa-hjerkinn/

Rypejakta begynner den 20. 9 og det blir arrangert en fuglehundprøve i området fra Snøheimvegen ca fra Haukberget, kollfoten- hestgjeterhytta til foten av Nyseterhøe den 21.09 til 23.09.

41427756_2152661601648592_147079767777083392_n.jpg

Write here…


Kart, Hjerkinn SØF - Ferdselsrestriksjoner 2018 uke 38-41, N50 50k R A3 2018-09-10(U).jpg
Tommy Sønsterud