Back to All Events

Fjellstyremøte 17. oktober

Fjellstyret avholdt møte på Lesja veksthus 17. oktober

Følgende saker ble behandlet:

SAK   37/2017:           HØRING – KONSESJON HJORTEOPPDRETT

SAK   38//2017:          SØKNAD OM RIVING OG PLASSERING AV BU VED GRISUNGEN

SAK   39/2017:           UTLYSNING AV STILLING

SAK   40/2017:           SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN

SAK   41/2017:           NY HJEMMESIDEE

SAK   42/2017:           REFERATSAKER

Møtebok finner du her

Earlier Event: June 8
Fjellstyremøte 8. juni
Later Event: November 21
Fjellstyremøte 21. november