Back to All Events

Fjellstyremøte 8. juni

Sammen med befaring på Dalsida ble det avholdt styremøte på Haujehytta.

På befaring deltok landbrukskontoret og Statskog. Vi  så på plassering av sankefeller for Reindøl beitelag, fikk ei orientering om planer på setra til Hådi på Øvre Reindøl, Plassering av ei restaurert liu på seterkvea til Hovauk, tilstand på Svartdalslibua og sankekve ved Skamsdalssetrene.  

Følgende saker ble behandlet:

SAK   28/2017:           UTVISNING SANKEFELLER – REINDØL BEITELAG

SAK   29/2017:           FORHÅNDSVURDERING TIL PLANER PÅ HÅDI 156/1/252 – REINDØL

SAK   30/2017:           SØKNAD OM Å SETTE OPP RESTAURERT LIU PÅ NY TOMT –                                                 SELSJORD/HOVAUK - REINDØL

SAK   31/2017:           FLYTTING AV NAUST

SAK   32/2017:           NY BU PÅ GRISUNGEN

SAK   33/2017:           PLASSERING AV FJELLSTYRETS MIDLER

SAK   34/2017:           BJØKNEGEILEN – KRAV OM TILBAKEBETALING

SAK   35/2017:           REFERATSAKER

Møtebok finner du her

 

Earlier Event: May 23
Fjellstyremøte 23. mai
Later Event: October 17
Fjellstyremøte 17. oktober