Back to All Events

Fjellstyremøte 23. mai

Fjellstyret avholdt styremøte på Lesja veksthus 23. mai. Møtet starter med Solveig Brøste Sletta fra prosjektet «Levande Lesja». 

Følgende saker ble behandlet:

SAK   20/2017:          TILSKUDD TIL ALLMENNYTTIGE TILTAK

SAK   21/2017:           TILSKUDD TIL NÆRING

SAK   22/2017:           UTTALE – RIVING OG OPPFØRING AV NY BU –     HINDBU 156/1/357-                                       DALSIDA SA

SAK   23/2017:           REINDØL BEITELAG – SØKNAD OM Å FÅ SETTE OPP 3 SANKEFELLER                                     FOR SAU

SAK   24/2017:           KVOTE OG JAKTTID FOR ELG OG HJORT

SAK   25/2017:           UTTALE – NY FORVALTNINGSPLAN FOR MOSKUS

SAK   26/2017:           TILRETTELEGGING FOR FREMTIDIG BEITEBRUK – JORA BEITELAG

SAK   27/2017:           REFERATSAKER

Møtebok finner du her

Earlier Event: April 4
Fjellstyremøte 4. april
Later Event: June 8
Fjellstyremøte 8. juni