Back to All Events

Fjellstyremøte 4. april

Fjellstyret avholdt styremøte tirsdag 4. april kl 19.00 på Lesja veksthus.

Følgende saker ble behandlet:

SAK   12/2017:           HØRING AV VERNEFORSLAG – HJERKINN SKYTEFELT

SAK   13/2017:           HØRING - ENDRING AV VERNEFORSKRIFT FOR   

                                   DOVREFJELL SUNNDALSFJELLA.

SAK   14/2017:           OPPLÆRINGSJAKT - VILLREIN

SAK   15/2017:           STENGE HYTTEUTLEIE I SNAUFJELLET OM VÅREN

SAK   16/2017:           REGNSKAP 2016

SAK   17/2017:           ÅRSMELDING

SAK   18/2017:           ENDRING AV FISKEREGLER

SAK   19/2017:           REFERATSAKER

Møtebok finner du her

 

Later Event: May 23
Fjellstyremøte 23. mai