Back to All Events

Fjellstyremøte 23. mai

SAK   19/2019:           UTTALE - SØKNAD OM OPPFØRING AV NY UTEDO OG  ANDRE MINDRE TILTAK PÅ HYTTE VED GÅSBU- GID  156/1/81

SAK   20/2019:           UTTALE - SØKNAD OM OPPFØRING AV NY UTEDO   VED HYTTE VED GÅSBU- GID 156/1/76

SAK   21/2019:           UTTALE - SØKNAD OM RIVING AV EKSISTERENDE  UTHUS OG OPPFØRING AV NYTT KOMBINERT  UTHUS/BADSTUE/UTESTUE VED HYTTE VED GÅSBU GID 156/1/82

SAK   22/2019:           TILSKUDD TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL 2019

SAK   23/2019:           SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL

SAK   24/2019:           OVERFØRING AV VILLREINKORT PÅ DALSIDA ØST

SAK   25/2019:           UREGISTRERT STEINBU VED ETTARE BØVERVATNET

SAK   26/2019:           UREGISTRERT BU VED BUABERGVATNET - BUABERGHYTTA

SAK   27/2019:          STYREMEDLEM DALSIDEVEGEN AS

SAK   28/2019:           REFERATSAKER

SAK   29/2019:           FORDELING AV KVOTE PÅ ELG OG HJORT 

SAK   30/2018:           SØKNAD OM TILBYGG PÅ FJØS GID 156/1/290 ØVER SIEM - KVITA

MØTEBOK

Earlier Event: March 12
Fjellstyremøte 12. mars
Later Event: June 26
Fjellstyremøte 26 juni