Back to All Events

Fjellstyremøte 26 juni

SAK   31/2019:           SØKNAD FRA IVAR A. HOLE OM OPPARBEIDING OG UTVIDING AV KVE, FLYTTING AV GJERDE, SAMT OPPSETTING AV VEDSKÅLE OG KRAFTFÔRSILO VED SETER PÅ FILLING – GID 156/1/310

SAK   32/2019:           SAK 322019 - SØKNAD FRA KRISTOFFER HOLE OM TILLATELSE TIL Å SETTE OPP UTHUS PÅ SETER PÅ FILLING – GID 156/1/296

SAK   33/2019:           FRADELING AV TUN PÅ PLASSEN GNR 90 BNR 8 – JORDLOVSBEHANDLING

SAK   34/2019:           UREGISTRERT STEINBU VED ETTARE BØVERVATNET

SAK   35/2019:           JAKTAVTALE 6472 EIKESDAL

SAK   36/2019:           SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL ETABLERING AV FERIST PÅ HJERKINN

SAK   37/2019:           UTTALE - BESØKSSTRATEGI FOR VERNEOMRÅDA I REINHEIMEN

SAK   38/2019:           REFERATSAKER

MØTEBOK

Earlier Event: May 23
Fjellstyremøte 23. mai