Back to All Events

Fjellstyremøte 23. oktober

SAKSLISTE

SAK 37/2018: FASTSETTING AV KVOTE FOR RYPE (behandlet pr epost 11.9)

SAK 38/2018: UTVISNING AV TILLEGGSJORD TIL SETER – BELLE - 156/1/385 – NEDRE REINDØL

SAK 39/2018: SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV UTSTYR FOR HURTIG SLOKKING AV BRANN I UTMARK

SAK 40/2018: SØKNAD OM MIDLAR TIL REALISERING AV HEILSKAPLEG STIG TIL UTSIKTSPUNKTET TUSSHEIM

SAK 41/2018: HENVENDELSE FRA KRISTOFFER HOLE – FJELLSTYRETS FORVALTNING AV BYGDEFOLKETS ARV

SAK 42/2018: REFERATSAKER

ORIENTERINGER

MØTEBOK

Earlier Event: June 25
FJELLSTYREMØTE 26. JUNI MED BEFARING
Later Event: December 11
Fjellstyremøte 11. desember