Back to All Events

FJELLSTYREMØTE 26. JUNI MED BEFARING

Saksliste:

SAK   24/2018:           GJENOPPFØRING AV GEITHUS/STALL –
                                       HÅDI 156/1/252 – REINDØL
SAK   25/2018:           GEITER PÅ REINDØL
SAK   26/2018:           SØKNAD OM TILLEGGSJORD BELLE 156/1/385 –
                                       NEDRE REINDØL
SAK   27/2018:           NY FJELLSTYREBU I SVARTDALSLIE
SAK   28/2018:           KVOTEFORDELING – ELG OG HJORT
SAK   29/2018:           TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL
SAK   30/2018            TILSKUDD TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL
SAK   31/2018:           LESJA FJELLSTYRE 100 ÅR
SAK   32/2018:           UTTALE – OPPFØRING AV NY UTEDO/VEDSKJUL –156/1/100 DALSIDA
SAK   33/2018:           UTTALE – TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG VED GÅSBU –156/1/76 DALSIDA
SAK   34/2018:           UTTALE – TILBYGG OG RESTAURERING AV HINDBU –156/1/357 DALSIDA
SAK   35/2018:           UTTALE – INNBYGGING AV OVERBYGD VERANDA –156/1/188 – DALSIDA
SAK   36/2018:           REFERATSAKER

Møtebok

Earlier Event: April 25
FJELLSTYREMØTE 25 APRIL
Later Event: October 23
Fjellstyremøte 23. oktober